ტანდეგობა

ტანდეგობა

 

 ტანდეგობის დარღვევა ბავშვებში

სამკურნალი ვარჯიშს აქვს შემდეგი დანიშნულება:

 

პროფილაქტიკური - ტანდეგობის დარღვევის და ხერხემლის გამრუდების (სქოლიოზის) პროგრესირების შეფერხება.

სამკურნალო - ტანდეგობის უკვე არსებული დარღვევების გასწორება.

 ამ მიზნით  გამოიენება შემდეგი ვარჯიშები:

სი      მეტრიული ვარჯიშები:

4.      სტატიკური

5.    დინამიური

6.      ასიმეტრიული ვარჯიშები:

7.      სტატიკური

8.      დინამიური

9.      ტანდეგობის გასწორების მიზნით ძირითადად გამოიყენება სიმეტრიული ვარჯიშები. ასიმეტრიული გამოიყენება ნაკლებად.

სამკურნალო ვარჯიში შედგება 3 ეტაპისგან:

1.      მოსამზადებელი ეტაპი - ორგანიზმის მომზადება სპეციალურ მაკორეგირებელი ღონისძიებებისათვის. ამ ეტაპის საფუძველს წარმოადგენს დინამიური ვარჯიშები.

2.      ძირითადი ეტაპი - ვარჯიშები მიმართულია დაზიანებული კუნთების ჯგუფის გაძლიერებაზე. ამ ეტაპზე გამოიყენება სტატიკური ვარჯიშები.

3.      დამასრულებელი ეტაპი - ვარჯიშები მიმართულია გულ-სისხლძარღვოვანი, სასუნთქი და ნერვული  სისტემის თანდათან განტვირთვაზე.

ვარჯიშის ხანგრძლივობა 30-45 წუთია დღეში 2-3-ჯერ გამეორებით. საბაზისო კურსის ხანგრძლივობა 6 თვეა ექიმის შემდგომი კონტროლით. 

ვარჯიშის დაწყების წინ მოვიხსნათ კორექტორი.

მოსამზადებელი ეტაპი:  ხანგრძლივობა - 5-7 წუთი

1.      მშვიდი სიარული ხელების სხვადასხვა მოძრაობით (ზევით, ქვევით, გვერდით). ტემპი - 60 ნაბიჯი წუთში. ხანგრძლივობა - 2-3 წუთი.

2.      სიარული ცერებზე ტერფის გარე ნაწილზე, ქუსლებზე. ხანგრძლივობა - 2-3 წუთი. პაუზა 1-2 წუთი.

ძირითადი ეტაპი:  ხანგრძლივობა - 20-30 წუთი

3.      სტატიკური ვარჯიშები - სწორი ტანდეგობის ჩამოყალიბება: კედელს შევეხოთ 3 წერტილით ( ბეჭები, დუნდულოები, ქუსლები), ტანი მოვიყვანოთ სწორ ვერტიკალურ დგომში და შევიგრძნოთ სხეულის დანარჩენი ნაწილები (ნახ.1).  გამოვიდეთ წინ 2-3 ნაბიჯით ტანის სწორი მდებარეობის შენარჩუნებით, შემდეგ დავბრუნდეთ საწყის მდგომარეობაში. გავიმეოროთ 20-30-ჯერ.

ჩავიკუზოთ კედლის გასწვრივ ტანის სწორი მდებარეობის შენარჩუნებით, 10-20-ჯერ.

4.      მხრების კუნთების გამაგრება, კიფოზის გასწორება, წელის რკალის გასწორება: ჯოხის აწევა თავს ზემოთ - ჩასუთქვა, და ცერებზე გადასვლა ჯოხის შემდგომი დაშვებით ბეჭებზე -ამოსუნთქვა, (ნახ.2). გავიმეოროთ 10-20-ჯერ.

                                     

                   ნახ. 1                                    ნახ. 2               ნახ. 3

1.      5. ხერხემლის თვითდაჭიმვა: ხელები დოინჯით, ცერებზე აწევით მხრები და იდაყვები უკან გაგვაქვს - ჩასუნთქვა. ვბრუნდებით საწყის მდგომარეობაში - ამოსუნთქვა. ვიმეორებთ 10-15-ჯერ (ნახ. 4).   ვარიანტი :  დგომა ხელებში ბურთით. ცერებზე აწევით ტანს ზემოთ ვწევთ და თავს ზემოთ იდაყვებში გაშლილი ხელებით ვწევთ ბურთს.

2.     6. ბეჭის განიერი კუნთის დაჭიმვა: სახით შვედურ კიბესთან ვდგევართ და ელასტიური ბინტი გვიჭირავს ბოლოებით ორივე ხელით. ვჭიმავთ ბინტს გამართული იდაყვებით, ჩამოგვაქვს ხელები დაბლა და ოდნავ უკან. ვიმეორებთ 10-15-ჯერ (ნახ. 5).  7 - კომპლექსის ცენტრალური ვარჯიშია.

 

                                                                         

                                        ნახ. 4                                 ნახ. 5

 

1.      7. ხერხემლის ბრუნვითი მოძრაობის კუნთების გაძლიერება და ხერხემლის ფორმის კორექცია. სკამზე დამჯდარ მდგომარეობაში ფეხები თავისუფლადაა ჩამოწეული დაბლა, ხელის გულები თავისუფლდ გვიდევს თანამოსახელე მკერდზე. ვაკეთებთ ნელ მოძრაობას ტანით და თავით მარჯვნივ და მარცხნივ. თვალით ვეძებთ  მოპირდაპირე მხარს. გავიმეოროთ 50-100 -ჯერ 1 ვარჯიშის დროს და 150-300-ჯერ დღეში. 

2.     8. ქვედა კიდურების და მუცლის კუნთების გამაგრება: დავწვეთ ზურგზე. ხელები განზე გვაქვს  გაშლილი და გვიჭირავს განტელები. ფეხებს რიგ-რიგობით ვხრით და ვასწორებთ ბიძგით (ნახ.6). ვიმეორებთ 10-20-ჯერ.

3.     9. ზურგის კუნთების გამძლეობის მომატება: ვწევართ მუცელზე, ხელის გულებით ვეყრდნობით იატაკს მკერდის დონეზე. თანდათან ვწევთ ზევით თავს, მხრებს და ფეხებს 10 წამიანი პაუზის გათვალისწინებით. ვიმეორებთ 6-8-ჯერ (ნახ. 7).  

           რამოდენიმე ასიმეტრიული ვარჯიში ემატება დანიშნულების მიხედვით.         

              ნახ. 6                                                            ნახ. 7

10.  ტრაპეციული კუნთის ზედა ნაწილის გაჭიმვა და ბეჭის კუნთების გამაგრება ნორმაზე მეტად აწეულ მხარზე: მხრის დაწევა და მხარის უკან გაწევა ბეჭის ხერხემალთან მიზიდვით. ვიმეორებთ 10-15-ჯერ (ნახ.8).

11. ბეჭების კუნთების დაჭიმვა ნორმაზე მეტად დაწეულ მხარზე: მხრის აწევა და შიგნით მოზიდვა მკერდისკენ ტანის ტრიალით საწინააღმდეგო მხარეს.

 ვიმეორებთ 10-15-ჯერ (ნახ.9).

                                                                         

                                          ნახ. 8                                 ნახ. 9

 

დამასრულებელი ეტაპი:

1.      ხელების აწევა ჩასუნთქვით და ჩამოწევა ამოსუნთქვით.  დავფერთხოთ ხელები მოდუნებულ მდგომარეობაში. გავიმეოროთ 8-10-ჯერ.  

2.      მშვიდი სიარული 40-50 ნაბიჯი წუთში. ხანგრძლივობა 2-3 წუთი.

დასრულებისთანავე გავიკეთოთ კორექტორი.