ფასები

მომსახურების ჩამონათვალი და ფასები


მომსახურება                                                                                                ლარი


ექიმის კონსულტაცია                                                                                    50

პლანტოსკოპია (ტერფების კვლევა აპარატზე)                                         20


ფიზიოთერაპია


სიახლე!

მაღალინტენსიური მაგნიტტოთერაპია (ინოვაციური ტექნოლოგია) 50

დარტყმით-ტალღური თერაპია                                                                  40

ელექტროთერაპია                                                                                          20  

დარტყმით-ტალღური თერაპია + ელექტროთერაპი                              55

მაგნიტოთერაპია                                                                                            15

ელექტროთერაპია + მაგნიტოთერაპია                                                      35

ელექტროფორეზი კარიპაზიმით                                                               20

ულტრაბგერა                                                                                                  15

ულტრაფონოფორეზი კამელინით (ან სხვა მედიკამენტით)                20

ელექტროთერაპია + ულტრაფონოფორეზი კამელინით                       35


ხერხემლის აუტოგრავიტაციული დაჭიმვა                                         17


მასაჟი

       

ზურგის სამკურნალო მასაჟი                                                                      25

სამკურნალო მასაჟი - 1 ერთეული                                                              8

მანუალური თერაპია                                                                                    15

ტერფების მასაჟი აპარატული                                                                   10


ინექციები


ლოკალური მიკროინექცია                                                                        15


სამკურნალო ვარჯიში                                                                                 10

 

პრესოთერაპია                                               20


  * ბავშვებისათვის ფასდაკლება 10 წლამდე  - 50%

                                                     10-15 წლამდე - 25%

** ფასდაკლება არ ვრცელდება ექიმის კონსულტაციაზე