ფასები

მომსახურების ჩამონათვალი და ფასები


მომსახურება                                                                                                ლარი


ექიმის კონსულტაცია                                                                                    50

პლანტოსკოპია (ტერფების კვლევა აპარატზე)                                         15


ფიზიოთერაპია


დარტყმით-ტალღური თერაპია                                                                  40

ელექტროთერაპია                                                                                          12  

დარტყმით-ტალღური თერაპია + ელექტროთერაპი                              50

მაგნიტოთერაპია                                                                                            12

ელექტროთერაპია + მაგნიტოთერაპია                                                      20

ელექტროფორეზი კარიპაზიმით                                                               18

ულტრაბგერა                                                                                                  12

ულტრაფონოფორეზი კამელინით (ან სხვა მედიკამენტით)                15

ელექტროთერაპია + ულტრაფონოფორეზი კამელინით                       23


ხერხემლის აუტოგრავიტაციული დაჭიმვა                                         17


მასაჟი

       

ზურგის სამკურნალო მასაჟი                                                                      25

სამკურნალო მასაჟი - 1 ერთეული                                                              8

ზურგის სამკურნალო მასაჟი + მანუალური თერაპია                           35

ტერფების მასაჟი აპარატული                                                                   10


პრესოთერაპია


ქვედა / ზედა კიდურების პნევმომასაჟი                                                  20


ინექციები


ლოკალური მიკროინექცია                                                                        15


სამკურნალო ვარჯიში


სამკურნალო ვარჯიში                                                                                  8

სამკურნალო ვარჯიში + ზურგის სამკურნალო მასაჟი                         30


ძირითადი კურსი  (სრული პაკეტი)                                                         85

გაფართოებული კურსი                                                                               95


  * ბავშვებისათვის ფასდაკლება 10 წლამდე  - 50%

                                                     10-15 წლამდე - 25%

** ფასდაკლება არ ვრცელდება ექიმის კონსულტაციაზე