ფასები

მომსახურების ჩამონათვალი და ფასები


მომსახურება                                                                                                ლარი


ექიმის კონსულტაცია                                                                                    70

პლანტოსკოპია (ტერფების კვლევა აპარატზე)                                         30


ფიზიოთერაპია


სიახლე!

მაღალინტენსიური მაგნიტტოთერაპია (ინოვაციური ტექნოლოგია) 60

დარტყმით-ტალღური თერაპია                                                                  50

ელექტროთერაპია                                                                                          20  

დარტყმით-ტალღური თერაპია + ელექტროთერაპი                              60

მაგნიტოთერაპია                                                                                            15

ელექტროთერაპია + მაგნიტოთერაპია                                                      35

ელექტროფორეზი კარიპაზიმით                                                               20

ულტრაბგერა                                                                                                  15

ულტრაფონოფორეზი კამელინით (ან სხვა მედიკამენტით)                20

ელექტროთერაპია + ულტრაფონოფორეზი კამელინით                       35


ხერხემლის აუტოგრავიტაციული დაჭიმვა                                         17


მასაჟი

       

ზურგის სამკურნალო მასაჟი                                                                      30

სამკურნალო მასაჟი - 1 ერთეული                                                              10

მანუალური თერაპია                                                                                    20

ტერფების მასაჟი აპარატული                                                                   10


ინექციები


ლოკალური მიკროინექცია                                                                        15


სამკურნალო ვარჯიში                                                                                 10

 

პრესოთერაპია                                               20


  * ბავშვებისათვის ფასდაკლება 10 წლამდე  - 50%

                                                     10-15 წლამდე - 25%

** ფასდაკლება არ ვრცელდება ექიმის კონსულტაციაზე