ვიდეო კოლაჟი

გადაცემა ექიმებში (პრტყელ ტერფიანობა) ნაწილი 1

გადაცემა ექიმებში (პრტყელ ტერფიანობა) ნაწილი 2

გადაცემა ექიმებში (ტკივილი კისრის არეში) ნაწილი 1

გადაცემა ექიმებში (ტკივილი კისრის არეში) ნაწილი 2

კლინიკა ხერხემალი (სხვა შუადღე) ნაწილი 1